top of page
HOME

TERMENI

ȘI CONDIȚII

1. DEFINIȚII:

Prezentul website, proiectele prezentate pe acesta, inclusiv proiectul Restart Camp, reprezintă proprietatea The Basics Agency (un proiect CREATIVE STRATEGY IDEA SRL, CIF 33998960 & SMART-RESULT CONSULTING & SERVICES SRL , CIF: 42622688).

2. CONȚINUT:

- toate informațiile de pe site-ul www.thebasicsagency.com/restart-camp;

- conținutul oricărui e-mail trimis de către The Basics Agency utilizatorilor/clienților săi;

- orice informație comunicată prin orice mijloc (e-mail, apel telefonic, SMS), de către The Basics Agency, utilizatorilor/clienților, conform informațiilor de contactare specificate de acesta;

- informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de The Basics Agency într-o anumită perioadă

- informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de un terț cu care The Basics Agency are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

- date referitoare la The Basics Agency sau oricare dintre proiectele sale, inclusiv Restart Camp

- conținutul produselor din secțiunea LEARNING STORE (magazinul online): suport cursuri, înregistrări cursuri, materiale extra

 

SERVICIU: Serviciu de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile disponibile ale site-ului, în sensul acordării posibilității clientului să contracteze produse folosind mijloace electronice.

UTILIZATOR: Persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui accord de utilizare între The Basics Agency și acesta.

CLIENT: Persoana care are sau obține acces la conținut și serviciu.

DOCUMENT: Prezentul text ”Termeni și Condiții”.

BUNURI ȘI SERVICII: Orice produs sau serviciu, care urmează a fi furnizate de către The Basics Agency, Cumpărătorului.

NEWSLETTER: Mijlocul de informare periodică, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către The Basics Agency într-o anumită perioadă.

TRANZACȚIE: Încasare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs de către The Basics Agency, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către The Basics Agency sau prin transfer bancar.

COPYRIGHT: Întregul conținut al acestui website (care include, dar nu se limitează la): texte, grafice, vizualuri, produse, coduri, idei, poze, video, sunete sunt proprietatea The Basics Agency (denumită în continuare compania) - ALL RIGHTS RESERVED. Compania nu garantează că website-ul și conținutul acestuia nu conțin erori sau că întregul conținut este 100% corect si valid. Clienții companiei au dreptul de a copia și printa conținutul website-ului sau porțiuni din acesta pentru unicul scop de a plasa o comandă în cadrul companiei noastre.

Nu este sub nicio formă permisă preluarea conținutului de pe acest website în scopuri comerciale.

2. POLITICA GENERALĂ

Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului/Conținutului/Serviciului de către client/utilizator.

Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea Conținutului/Serviciului, implică aderarea clientului la politica privind termenii și condițiile.

Clientul și vizitatorul se obligă să monitorizeze permanent această secțiune a website-ului, termenii și condițiile putând fi actualizate, modificate, completate. În cazul unor neînțelegeri se aplică Termenii și Condițiile publicate la momentul comenzii/înscrierii la un curs sau achiziției unui alt serviciu.

Prin folosirea site-ului, utilizatorul/clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului (inclusiv conținutului și serviciului) sau oricărui terț cu care The Basics Agency are încheiate acorduri/contracte.

În cazul în care clientul/utilizatorul nu este de accord și/sau nu acceptă și/sau își revocă dreptul dat pentru Document, va trimite un e-mail pe adresa thebasicsagency@gmail.com cu precizarea că:

- acesta renunță la: accesul la serviciile oferite de The Basics Agency prin intermediul site-ului, primirea newsletter-lor și/sau comunicărilor din partea The Basics Agency de orice natură (electronic, telefonic, etc.);

- poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de accord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

3. CONȚINUT

Conținutul, așa cum este definit în prima secțiune, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, este proprietatea exclusivă a The Basics Agency, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului/utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original, includerea oricărui conținut în afara site-ului The Basics Agency, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al The Basics Agency asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului fără acordul expres al The Basics Agency.

 

Orice conținut la care clientul/utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului Termeni și condiții, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un accord de utilizare specific și valid încheiat între The Basics Agency și acesta.

Clientul/utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile prezentului document Termeni și condiții.

În cazul în care The Basics Agency conferă clientului/utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un accord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care clientul/utilizatorul are sau obține acces în urma acestui accord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în accord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în accord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea The Basics Agency pentru respectivul client/utilizator sau orice alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun conținut transmis către client/utilizator prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie obligație contractuală din partea The Basics Agency și/sau persoanei care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele premise expres prin documentul Termeni și condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. CONTACT

The Basics Agency publică pe site datele de identificare și contact, actualizate, spre informarea clienților/utilizatorilor.

Prin utilizarea formularului de contact, clientul/utilizatorul pemite The Basics Agency să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând și mijloacele electronice, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS, aplicații mobile de mesagerie). Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea The Basics Agency de a contacta clientul/utilizatorul. 

Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate The Basics Agency se realizează în mod electronic, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicare disponibil clientului/utilizatorului. Astfel, The Basics Agency va considera că clientul/utilizatorul consimte la primirea notificărilor din partea The Basics Agency în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe site.

The Basics Agency își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură care nu au legătură cu produsele/serviciile prezentate pe site sau cu un contract încheiat cu un client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS, aplicații mobile).

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu The Basics Agency, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0724433667 sau prin e-mail la thebasicsagency@gmail.com.

5. ACCESARE TRAININGURI: ÎNSCRIERE ȘI PLĂȚI

Utilizatorul/clientul va putea alege din online store-ul proiectului Restart Camp trainingurile la care dorește să participe utilizând interfața site-ului. Acesta poate accesa orice curs din oferta disponibilă.

Pentru efectuarea unei înscrieri valide pentru un curs, utilizatorul/clientul va trebui să furnizeze anumite date personale pe care va trebui să le completeze în formularele special dedicate. În cazul în care datele furnizate sunt incomplete sau incorecte, The Basics Agency își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea și de a nu rezerva locul la un curs.

În urma înscrierii, The Basics Agency expediază utilizatorului confirmarea înscrierii la curs (în situația cursurilor gratuite), respectiv factura (în cazul cursurilor plătite) și confirmarea înscrierii. Aceste detalii vor fi expediate utilizatorului pe adresa de e-mail completată de acesta în formularul on-line de înscriere și pe aplicația Whatsapp pe numărul de telefon înscris de acesta în același formular.

Factura se generează automat, astfel că The Basics Agency își rezervă dreptul necondiționat de a anula factura și de a oferi explicații utilizatorului la cererea acestuia.

The Basics Agency nu garantează că factura va ajunge întotdeauna la destinatar. Cauzele pot fi legate de erori neintenționate ale utilizatorului/clientului care poate să efectueze greșeli în redactarea adresei de mail sau a numărului de telefon din formularul de înscriere. De asemenea, pot exista erori neintenționate ale The Basics Agency sau ale serverelor/serviciilor de comunicații folosite. În cazul în care utilizatorul realizează înscrierea și nu primește factura, acesta este rugat să înștiințeze The Basics Agency pe adresa de e-mail echipa.restartcamp@gmail.com.

The Basics Agency face tot posibilul să afișeze informații clare privind înscrierile la traininguri și desfășurarea acestora. Dacă acestea nu sunt înțelese de către utilizator, sau acestuia i se par neclare, utilizatorul este rugat să contacteze The Basics Agency pentru clarificări.

The Basics Agency are dreptul de a modifica fără vreo notificare prealabilă datele de desfășurare a trainingurilor. Utilizatorul are obligația să urmărească site-ul The Basics Agency pentru a fi la current cu eventuale modificări.

În cazul în care utilizatorul se înscrie la un curs (prin achiziționarea acestuia din secțiunea dedicată a site-ului), acesta are obligația de a achita taxa de participare în termenul menționat în mesajul automat și pe factură sau, în cazul în care, din cauza unei erori tehnice, nu este menționat nici un termen în comunicare, într-un termen maximal de 2 zile de la emiterea facturii și nu mai târziu de începerea cursului. Neachitarea integrală a facturii până la aceste termene, atrage după sine renunțarea participării la training.

The Basics Agency practică mai multe tipuri de discount-uri (pe curs, pe pachete de cursuri și alte servicii) și poate oferi coduri de vouchere.

Plata taxei de participare la training reprezintă confrmarea utilizatorului că dorește participarea la curs, faptul că acesta a luat la cunoștință atât termenii și condițiile, precum și beneficiile (alegerea datei de participare la curs) care decurg în urma acestei achiziții. Astfel,  accesarea beneficiilor (detaliate pe site), poate fi făcută în următoarele condiții: utilizatorii care in aceeași comandă, au achiziționat până la 8 cursuri, pot accesa beneficiile într-un interval de 3 luni de la realizarea achiziției (pot participa la cursul/cursurile achiziționate), exceptând situația în care au achiziționat într 8 și 16 cursuri, caz în care vor putea să participe într-un interval de 6 luni de la momentul plății;

6. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

The Basics Agency colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), pe paginile site-ului său, numai cu acordul voluntar al utlizatorului/clientului, în următoarele scopuri:

- validarea și facturarea achizițiilor

- înscrierea la cursuri

- rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la o achiziție sau participare curs

- trimitere de newslettere și/sau informări periodice prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS, aplicații pe telefon) și/sau prin apel telefonic

- încheierea colaborării pentru voluntariat profesional din partea acestuia

- contactarea acestuia, la solicitarea sa voluntară

- scopuri statistice

Prin înscrierea la traininguri, fiecare client/utilizator își exprimă consimțământul ca The Basics Agency să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR).

Clienții/utilizatorii au dreptul de a obține de la The Basics Agency, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă la adresa de e-mail echipa.restartcamp@gmail.com, în mod gratuit:

A. confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu prelucrate de acesta

B. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte

C. după caz, anonimizarea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii

D. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni conform punctelor B. sau C., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

În virtutea înregistrării voluntare pe site-ul The Basics Agency prin înscrierea la traininguri și/sau achiziția de produse clientul/utilizatorul este de accord (își dă consimțământul pentru) procesarea datelor cu character personal de către The Basics Agency în propriul system informatic, atât manual cât și automat. Dacă clientul/utilizatorul nu este de accord cu prelucrarea datelor sale  personale de  către The Basics Agency, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul și de a nu oferi date cu caracter personal.

The Basics Agency poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei pe site, locul de unde se face acesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către The Basics Agency pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților săi sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului Termeni și condiții, în eventualitatea în care rezultatul acțiunilor clientului/utilizatorului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea The Basics Agency și/sau unor eventuali terți cu care The Basics Agency are contracte de parteneriat în acel moment.

7. POLITICA DE LIVRARE

Produsele comercializate de The Basics Agency sunt oferite exclusiv în format electronic. Acestea sunt:
- Cursuri online in direct (live)
- Ședinte de consultanță
- Înregistrări video ale cursurilor
- Materiale extra in format PDF si Excel
Livrarea acestor produse și servicii se realizează astfel:
Livrarea cursurile online live se realizează prin intermediul mijloacelor de comunicare online (Internet, aplicația ZOOM), la data și ora indicate în secțiunea Learning Store in descrierea fiecarui curs și cu respectarea acestor termeni și condiții. În urma participării la cursul online live utilizatorul primește suportul de curs (document format .pdf). The Basics Agency livrează acest document prin intermediul aplicației Telegram. Cumparatorul primeste accesul in grupul de telegram dedicat cursului respectiv printr-un mesaj trimis de trainer la sfarsitul primei zile de curs, prin Whatsapp si, in situatii exceptionale, prin sms sau email. The Basics Agency nu isi asuma responsabilitatea pentru neinstalarea aplicatiei Telegram de catre cursant sau pentru neaccesarea grupului Telegram al cursului in cauza, aceasta responsabilitate revenindu-i exclusiv cursantului.
The Basics Agency își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrarea cursurilor online live dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința The Basics Agency, care includ, dar nu sunt limitate la: evenimente de forță majoră (tulburări civile, războaie, greve), calamități naturale (incendii, explozii, inundații).
Livrarea ședințelor de consultanță se realizează prin intermediul mijloacelor de comunicare online (Internet, aplicațiile ZOOM/ WhatsApp), la data și ora stabilite de comun accord intre cumparator si consultant, după finalizarea plății online și cu respectarea acestor termini și condiții.
The Basics Agency își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrarea ședinței de consultanță programată dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința The Basics Agency.
Livrarea materialelor înregistrate (înregistrări video ale cursurilor) se realizează prin intermediul aplicației Telegram, cu respectarea acestor termeni și condiții.
Livrarea materialelor extra se realizează prin intermediul website-ului si email-ului, cumparatorul primind acces la aceste materiale printr-un link primit pe mail ulterior platii. In cazuri exceptionale sau de impedimente tehnice ale The Basics Agency, cumparatorul poate cere primirea acestor materiale si pe Telegram, cu respectarea acestor termeni și condiții.

8. POLITICA DE ANULARE ȘI RETUR

The Basics Agency are următoare politică de anulare pentru serviciile și produsele achiziționate de utilizatorii site-ului sub forma de sesiuni/pachete de cursuri și ședințe de consultanță și materiale în format digital:

 • Utilizatorul poate opta pentru anularea unei achiziții sub forma unei sesiuni de curs (sesiunea de curs este reprezentată de cele 2 sau 3 zile aferente acestuia)  sau  unui pachet de cursuri prin formularea unei cereri de anulare în termen de 14 zile de la data achiziționării sesiunilor/pachetelor respective.

 • Cererea de anulare se face prin e-mail la adresa echipa.restartcamp@gmail.com, prin care se poate solicita returul banilor pentru sesiunile de curs (individuale sau incluse în pachete) plătite și neaccesate. O sesiune de curs se consideră neaccesată dacă nu a fost accesată sesiunea Live-Zoom .

 • În cazul ședințelor de consultanță, utilizatorul poate formula o cerere de anulare a comenzii în termen de 14 zile de la efectuarea achiziției, dar nu cu mai puțin de 24 de ore față de ora convenită pentru susținerea ședinței. Dacă utilizatorul anulează programarea cu mai puțin de 24 de ore până la data și ora programării efectuate în prealabil, The Basics Agency își rezervă dreptul de a nu restitui suma aferentă ședinței de consultanță plătită în avans de către acesta.

 • În cazul produselor ce conțin înregistrări ale cursurilor sau materiale extra, anularea achiziției se poate face în termen de  14 zile de la încheierea acesteia, dar numai în condițiile în care achiziția nu a fost onorată – produsul nu a fost transmis. Datorită naturii acestor produse, The Basics Agency nu oferă returnarea sumei în condițiile în care acestea au fost transmise . Fiind bunuri digitale, aceste produse devin nereturnabile ulterior livrării.

 • În urma cererii de anulare a achiziționării unei sesiuni de curs , unor pachete de cursuri sau ședințe de consultanță, se vor considera acceptate pentru retur sesiunile neaccesate conform criteriilor de mai sus.

 • Valoarea acceptată de The Basics Agency pentru retur este valoarea plătită de utilizator pentru sesiunea de curs, pachetul de cursuri (proportional cu numărul sesiunilor de cursuri acceptate pentru retur) , ședințele de consiliere sau materialele în format digital.

 • În vederea returnării banilor, se vor solicita de către The Basics Agency datele necesare în acest scop (cont IBAN, cont swift, titular cont, alte informații). În cazul în care utilizatorul nu furnizează datele solicitate, The Basics Agency se va găsi în imposibilitatea de a returna banii.

 • Termenul de răspuns al The Basics Agency la cererea de anulare este de 5 zile de la trimiterea cererii de către utilizator pe adresa de e-mail echipa.restartcamp@gmail.com, cerere prin care s-au furnizat toate datele necesare: numele utilizatorului care a efectuat achiziția cursul achiziționat /pachetul de cursuril achiziționat/ședința de consiliere achiziționată/produsul digital achiziționat, data achiziționării.

 • Răspunsul The Basics Agency va include: acceptarea sau refuzarea returului, suma acceptată pentru retur conform criteriilor de mai sus, motivul refuzării returului dacă este cazul, solicitarea datelor utilizatorului pentru virarea sumei acceptate pentru retur (cont IBAN, banca , titular).

 • Termenul de returnare a valorii acceptate pentru retur este de 10 zile lucrătoare de la data primirii datelor utilizatorului pentru virarea sumei acceptate pentru retur sau de la data răspunsului The Basics Agency (se va lua în considerare termenul maxim conform celor două date).

 • Opțiunea de anulare invocată pentru sesiunile de curs achiziționate și neaccesate implică anularea accesului utilizatorului la sesiunile de curs pentru care s-a invocat returnarea banilor și care sunt neaccesate, din momentul în care a fost acceptat returul de către The Basics Agency.

9. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

Accesul la serviciu este permis oricărui client/utilizator care vizitează site-ul The Basics Agency.

Pentru a i se permite accesul la serviciu (achiziții online), clientul/utilizatorul va trebui să accepte prevederile documentelor termeni și condiții și Politica GDPR (click aici pentru acces la pagina GDPR). The Basics Agency își rezervă dreptul de a limita accesul clientului/utilizatorului la servicii, beneficii și campanii de marketing (de a nu îl include în campania de promovare și fidelizare) în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către client/utilizator (folosire limbaj tendențios, încălcare drepturi proprietate intelectuală), accesul clientului/utilizatorului ar putea prejudicia în orice fel The Basics Agency. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea clientului/utilizatorului în acest sens.

The Basics Agency poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate într-o anumită perioadă.

The Basics Agency poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor clienți/utilizatori, pe motive întemeiate.

Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) . Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de client/utilizator în formularul destinat. The Basics Agency nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de client/utilizator pentru factură.

Plata produselor și serviciilor se face online cu cardul de debit/credit sau prin transfer bancar/ordin de plată.

Orice produs/serviciu achiziționat poate fi folosit timp de 3 luni de la data achiziției, neutilizarea acestuia în acest termen aducând după sine renunțarea la serviciile achiziționate.

10. FRAUDA

The Basics Agency nu solicită clienților/utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, apel telefonic, SMS) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. Clientul/utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

The Basics Agency declină orice responsabilitate în situația în care un client/utilizator ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este/reprezintă interesele The Basics Agency.

Clientul/utilizatorul va informa The Basics Agency asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

The Basics Agency nu promovează SPAM-ul. Comunicările realizate de The Basics Agency prin e-mail conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului.

Următoarele scopuri vor fi considerate tentative de fraudare a site-ului/conținutului The Basics Agency:

- accesarea datelor de orice tip ale altui client/utilizator

- alterarea sau modificarea conținutului site-ului sau oricărei corespondențe (e-mail, SMS, mesagerie telefonică) expediată de The Basics Agency către client/utilizator

- afectarea bunei funcționări a serverului pe care rulează site-ul

- accesarea sau divulgarea oricărui terț, care nu are autoritatea legală necesară, a conținutului expediat prin orice mijloc de către The Basics Agency către client/utilizator atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

11. LIMITARE DE RESPONSABILITATE ȘI FORȚA MAJORĂ

The Basics Agency nu poate fi ținut responsabil în niciun fel în fața niciunui client/utilizator care utilizează site-ul sau conținutul, altfel decât în limita prevederilor documentului Termeni și condiții.

În cazul în care un client/utilizator consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către The Basics Agency violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii The Basics Agency folosind datele de contact menționate pe site, astfel încât The Basics Agency să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

The Basics Agency nu conferă dreptul utilizatorului/clientului de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial și/sau integral conținutul, de a copia sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, fără acordul prealabil scris al The Basics Agency.

Forța majoră exonerează The Basics Agency de răspunderea pentru nerespectarea prevederilor documentului Termeni și condiții și pentru orice alte responsabilități pe care The Basics Agency le-ar putea avea prin publicarea acestui site. Prin forță majoră se înțelege orice cauză din afara controlului The Basics Agency și include, fără a se limita însă la: evenimente fortuite, acțiunea sau inacțiunea altor companii sau autorități  competente de care The Basics Agency nu este responsabilă.

12. PREVEDERI FINALE

Prin folosirea/vizitarea site-ului și/sau oricărui conținut trimis de The Basics Agency clientului/utilizatoruluiprin accesare sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile documentelor Termeni și condiții și Politica GDPR (click aici pentru acces la pagina GDPR).

Orice dispute cu referire la prezentele prevederi care ar putea să apară între client/utilizator și The Basics Agency se vor rezolva pe cale amiabilă.

Clientul/utilizatorul se obligă să monitorizeze permanent secțiunea Termeni și condiții având în vedere că prevederile se pot modifica, completa sau actualiza.

bottom of page